Historia

Sanda skola byggdes av Vansö församling, invigdes i februari 1919 och stod på samma plats som Solgården gör idag.
Skolbyggnaden innefattade ett klassrum, en gymnastiksal, lokaler i källaren och även en övervåning för lärarens boende. Eleverna fick äta sin medhavda matsäck i gymnastiksalen. Sanda skola var en s.k B-skola vilket innebar att barn från olika årskurser hade lektioner tillsammans. 

Lärarinnan den första vårterminen hette Linnea Johansson Elmén (vikarierande). Till höstterminen samma år anställdes folkskoleläraren Oskar Hallgren som sedan var verksam på skolan i över 25 år. Förutom att undervisa så ledde Hallgren musik-, teater- och sånggrupper som uppträdde både i skolan och i Strängnäs på olika föreställningar och evenemang. På så sätt samlades pengar in för att ordna skolresor utanför hembygden. Hallgren var en mycket modern lärare för sin tid och mån om att barnen skulle få kunskap om samhället omkring dem och se mer av landet. Teatergruppen turnerade till andra skolor och för pengarna kunde eleverna resa till Stockholm, Dalarna och Gotland.

I skolan hölls även gudstjänster, sammankomster, fack- och föreningsmöten, studiecirklar och fester. Bl a hade föreningen Sanda IF och fackförbundet vid Sanda Tegelbruk sina möten i lokalen. Även den lokala Blåbandsföreningen (en nykterhets-
organisation) nyttjade skolans lokal samt musiksällskapet Kamratringen, Sanda Ungdomsförening (SUF) och Sanda ABF-avdelning (med tillhörande bibliotek).

Tegelbruket i Sanda startades år 1865 (lades ner 1955 efter en brand) och förutom det och skolan fanns i Sanda vid denna tid även Sanda lanthandel (år 1935-1966), Hasselströms snickerifabrik, Gunols mekaniska verkstad, Sanda Slip (båtbyggeri & varv), Sanda Barnkoloni samt olika lantbruk.

I augusti 1941 slog blixten ned i Sanda och antände skolbyggnaden som förstördes så pass att skolans verksamhet inte längre kunde upprätthållas.
Vansö socken (som Sanda då tillhörde) fick hyra Sanda Barnkoloni i några år framåt och där bedriva undervisning. År 1946 flyttades skolbarnen till Tosterös skola vid Stenby dit man tog sig med skolbuss. Ingen ny skola uppfördes i Sanda.

Behovet av en samlingslokal kvarstod och Sandaborna förde diskussioner med kommunen. Tomten, kvarvarande husgrund samt överblivet virke skänktes vidare av Vansö kommun och en ekonomisk förening bildades.
Reparation och återställande gjordes av den byggnad som fanns kvar så att en mindre samlingslokal skulle kunna nyttjas för vissa aktiviteter m.m.

Några år senare, tack vare en stor uppslutning och stark vilja från boende i området, påbörjades det omfattande arbetet med att uppföra det hus som idag är Solgården.

Sanda Bastuförening hade tidigare bildats (förslag om bastu och tvättstuga fanns) och senare bildades en särskild syförening. Dessa två ihop med lokalföreningens damer samt andra boende arbetade intensivt med att samla in pengar till byggnationen genom att anordna fester, logdanser, handarbetsauktioner, lotterier m.m. Byggmaterial och ekonomiska bidrag ordnades fram och donerades av exempelvis Rytterlunds snickerifabrik i Björktorp, Sanda Tegelbruk, Sanda Slip och Allmänningsstyrelsen.

Söndagen 28 november 1954 invigdes Sanda Lokalförenings efterlängtade samlingslokal och fick då namnet Solgården. Ca 150 personer närvarade och bjöds på sång och musik med dragspel och gitarr samt kaffebord med hembakat. Dåvarande ordförande Einar Eklund hälsade välkomna och tackade alla som bidragit för sitt arbete. Den tidigare läraren Oskar Hallgren förrättade själva invigningen och framförde i sitt tal att ”lokalen skulle bli till glädje och gagn för hela bygden”.

Mycket riktigt för sedan tog aktiviteterna fart igen i form av studiecirklar, matlagningskurser, bingo, jazzbalett för barn, gymnastik, fotvård för pensionärer, fester m.m. Gudstjänster fortsatte också att hållas. Syföreningen som tidigare hade träffats i hemmen fick nu möjligheten att handarbeta på plats i bygdegården och traditionen med syauktioner kunde fortgå.

Bastuplanerna lades dock på hyllan och själva bastuföreningen upplöstes.
Tillgångarna skänktes till lokalföreningen och i det ingick ett bidrag till att införskaffa ett piano.

I mitten av 60-talet utfördes modernisering av Solgården inklusive en utbyggnad vid ingången med toaletter och foajé. Tomten färdigställdes och ett flertal parkeringsplatser tillkom. I slutet av 70-talet renoverades källardelen. Nytt golv och väggar samt en kokvrå sattes in. I november 1980 invigdes barn- och ungdomslokalen i källaren med bl a bordtennis och knatteklubb. Senare gjordes fotorummet om till bastuavdelning med duschar. I slutet av 80-talet kunde tilläggsisolering av Solgården samt omläggning av taket utföras med hjälp av insamlingar och ett statligt bidrag.

Aktiviteter och evenemang har fortsatt i Solgården tack vare det stora engagemanget i föreningen. Städdagar, valborgsfirande och midsommarfirande (i samarbete med Sanda Byalag), sommarauktion, bastukvällar, trivselträffar med handarbete, barngrupper, kurser, årsmöte, revyer, luciafirande, julauktion/julmarknad, julfest och julgransplundring är exempel på sådant som har ägt rum under åren och sådant som fortfarande pågår.

Solgården har också hyrts ut för olika fester, bröllop, möten, barnkollo, smådjursmarknad, loppis och andra sammankomster och evenemang. Lokaluthyrningen (som fortlöper) är tillsammans med intäkterna från auktionen, julmarknaden, medlemsavgifterna och vissa bidrag det som möjliggör att Solgården kan drivas vidare.

Sanda Lokalförening är numera en ideell förening där styrelsen, tillsammans med medlemmarna, fortsätter arbetet med att bevara, underhålla och utveckla Solgården och dess verksamhet.