Trivselträff

För Solgårdens medlemmar:

Varje tisdag kl 14.00-16.00 samlas vi i Solgården för att ta en fika,
samtala och utöva egna hantverk såsom att brodera, virka, pyssla, sy
och sticka. Här finns möjlighet att tillsammans med andra vara i en kreativ och social miljö. 
Välkommen du också!

Om man vill bidra med något alster till syföreningen så är det välkommet då försäljning i form av tombola sker på den årliga julmarknaden i Solgården den 2 advent. Alla intäkter går till bevarandet av vår bygdegård. 

Kontaktperson:
Ingalill
Mobil 073-615 06 99