Välkommen till Solgården!

Bygdegården i Sanda, Strängnäs – för evenemang, fest och möten.

Hyra en festlokal eller möteslokal i Strängnäs?
Solgården i Sanda ligger nära med ett naturskönt och lantligt läge vid Mälaren.
Klicka här för priser och information.
Välkommen med din förfrågan!På gång:

Årsmöte
Det senaste årsmötet genomfördes skriftligt (per capsulam) 13 feb. Protokollet har delgivits alla medlemmar via email eller per post.
Klicka här för att ta del av protokollet.

Festkommittén
Är du medlem och intresserad av att vara med i festkommittén? Vi söker just nu fler engagerade. Välkommen att ta kontakt med styrelsen!

Städdag vår
Information kommer – vi avvaktar med anledning av rådande pandemi.

Auktion
Vi hoppas kunna hålla vår sommarauktion i juli i år!
Saker tas tacksamt emot – för mer information kring inlämning m.m, klicka här.


För tidigare protokoll från årsmöten – klicka här.